Je bent hier:

Pranavidya

Prana

Eén der grootste ontdekkingen van de yogis en wijzen uit India is prana. Prana is meer dan levensenergie. Het is het fijnste, allesdoordringende energieveld in de kosmos. Andere culturen, met name de Daoistische leraren uit China, kennen deze kracht onder de naam 'Ki' of 'Chi'.
Tot en met het begin van de 20ste eeuw was er ook binnen onze cultuur openheid voor deze levensenergie. Maar omdat deze niet zichtbaar is onder onze electronenmicroscopen, stierf de vitalistische biologie een vroege dood, tot deze geherwaardeerd werd door wetenschappers als Rupert Sheldrake.

Prana is niet zichtbaar met de uiterlijke zintuigen, maar wel innerlijk voelbaar en zelfs hoorbaar en zichtbaar! In de mens vormt de pranamaya kosha, het pranisch lichaam, de energetische template voor zijn lichamelijk, geestelijk en spiritueel functioneren. Prana kan immers verzwakt worden door bepaalde handelingen, maar ook uitgezuiverd en versterkt.

Deze workshop bestaat uit begeleide prana oefeningen om je levensenergie leren kennen, versterken en uitzuiveren.

Je volgt tijdens deze workshop oefeningen die leiden tot zeer diepe heling en ontspanning. Je leert het subtiele energetische lichaam kennen. Dit alles volgens de levende en authentieke yogatraditie van de yogi's uit de Himalayas.

Praktische informatie

Wie? Dirk Gysels | Indiakenner en auteur
Wanneer? zaterdag 3 maart 2018 | 14u tot 17u
Waar? School van Ayurveda | Molenaarsstraat 111-45, Gent
Prijs? € 35 | inclusief dranken & versnaperingen
Inschrijven? Bevestig je deelname via felia@lies-ameeuw.com. Je inschrijving is pas defintief na ontvangst van de deelnameprijs op het rekeningnummer BE25 7380 0812 4982. Met vermelding van "je naam + pranavidya".