Je bent hier:

Ayurveda & de mannelijke seksualiteit | Koenraad Elst

De lezing

Ayurveda als "wetenschap van de levensspanne" heeft een specifieke en gesofistikeerde kijk op de menselijke seksualiteit als voorwaarde voor de voortplanting maar ook als sleutel tot levenskracht en langlevendheid. Ayurveda is geworteld in de spontane opvattingen van de gehele hindoe-beschaving (bv. het onderscheid tussen de levensfase van de huisvader, waarin paarvorming en seksualiteit tot het normale patroon behoort, en dat van de "woudbewoner", waarin de oudere man zich uit de wereldse praktijken terugtrekt), en ontwikkelt van daaruit ook minder voor de hand liggende voorstellingen. Diep-realistisch erkent Ayurveda een waaier van seksuele expressievormen, maar deze zijn niet gelijk, en met name de minder natuurlijke beoefening van de seksuele onthouding krijgt een unieke meerwaarde (net zoals in de voeding het vlees eten als normaal en soms wenselijk geldt maar vegetarisme toch superieur is). Onze aandacht gaat bijzonder uit naar Ojas, "levenskracht", en naar de deeldiscipline van de Vâjîkarana, de potentiekunde of "het tot hengst maken". Deze heeft een andere finaliteit dan de term suggereert, en gaat paradoxaal samen met zelfbeheersing.

Wie is Koenraad?

Dr. Koenraad ELST (°Leuven 1959) studeerde Sinologie, Indologie en Wijsbegeerte, met thesissen over de tempel/moskee-betwisting in Ayodhya en over de grondbegrippen Qi en Karma. Daarnaast bestudeerde hij de praktijk van yoga (diploma yogâcârya) en qigong. Hij doctoreerde over de politieke hindoe-beweging en geldt over dat onderwerp als een autoriteit. Andere pijlen op zijn boog zijn de Indiase ideeëngeschiedenis met daarin het ontstaan van yoga, en de ontwikkeling van de Indo-Europese taalfamilie met haar vele politieke en culturele implicaties. Naast enkele periodes als politiek journalist en als senaatsmedewerker is hij vooral bedrijvig als zelfstandig onderzoeker, gever van colleges en webinars, en auteur van een dertigtal boeken.