Je bent hier:

Lezing | Ieder kind verlangt naar geborgenheid

Kind zijn in India, het kan heel erg verschillen, de Goden zijn er behoorlijk wispelturig.
Wat zijn de grote idealen in India, ook “Bharata” genoemd, over het leven. Wat zegt  Ayurveda, de eeuwenoude gezondheidsleer voor body en mind,  over de opvoeding van kinderen?  Hoe zit het Indische schoolsysteem in elkaar? Wat is het kastensysteem?  Wat is de invloed daarvan op de opvoeding van Indische kinderen? Wat is de werkelijkheid in het land van oude filosofische tradities en mensen die het zo goed weten?

Rijke kinderen worden klaar gestoomd om de wereld te veroveren en een goed betaalde job in het Westen binnen te halen. Minder behoede kinderen, lopen gewoon school en kunnen goed leven in India. Maar voor hele arme kinderen is er geen school, soms ook helemaal geen kind-zijn meer. Sommige ouders kunnen en willen ook niet meer voor hun eigen kinderen zorgen. Een deel daarvan gaat naar het weeshuis, over weeshuizen zijn bedenkingen, maar zijn misschien nog altijd een hemel in India. Want wat is het leven voor kinderen die verlaten zijn in India en zelfs niet terecht komen in een weeshuis? Een verhaal, niet voor gevoelige kijkers. 

Oorzaak zijn culturele wantoestanden, taboes en hypocrisie. Wat zijn de gevolgen voor deze kinderen hun kwaliteit van leven, hun kansen op zelfrealisatie? Wat kunnen wij als Westerse mens daarvan leren?

Lezing op aanvraag