Je bent hier:

Je intuïtie versterken en verfijnen met Ayurveda | online workshop

Datum: Prijs: € 97,00

Intuïtie hebben we allemaal. Veel mensen denken dat intuïtie iets ongrijpbaars is, een mysterieuze bron waar alleen mensen met speciale gaven toegang tot hebben. Maar ieder van ons beschikt over een diepere, innerlijke bron van kennis waar we uit kunnen putten.


Die innerlijke bron wordt binnen de Ayurveda zelfs aangeduid als de vierde bron van wetenschap, naast de kennis uit de teksten. Ayurvedische artsen die van oudsher werden aangeduid met de naam Vaidya (‘Hij die weet’), maken daar al eeuwenlang gebruik bij het stellen van diagnoses, het in kaart brengen van je emoties en gedachtes en vaststellen van je spirituele verbondenheid. Met die informatie konden zij achterhalen wat jij nodig hebt om gezond te worden en te blijven.


Ayurveda is dus meer dan een puur mentale wetenschap en je haalt meer uit Ayurveda samen met je intuitie! 


In deze cursus zal ik je laten zien wat intuïtie precies is, hoe je je intuïtieve bron aan kunt boren, welke meerwaarde deze kennis heeft ten opzichte van dat wat we met onze ratio kunnen beredeneren en wat je met deze intuïtieve kennis kunt doen.


In vier lessen staan we stil bij begrippen uit het Ayurvedisch gedachtengoed die ons dichter bij onze intuïtieve bron brengen: 

Les 1: Het Satvisch bewustzijn
Les 2: Vata en de zintuigen
Les 3: De verbinding met het hart
Les 4: Het leven vanuit je intuïtieve vermogens

Voor wie:
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zijn intuïtieve vaardigheden wil versterken. Daarbij werk ik vanuit principes uit het Ayurvedisch gedachtengoed maar de aandacht gaat voor uit intuïtie en de beleving daarvan. Hiervoor heb je geen diepgaande kennis nodig van de Ayurveda. Wel is het prettig als je al wat bekend met de basisbegrippen. Ter voorbereiding zou je bijvoorbeeld mijn boek Ayurveda vanuit het hart kunnen lezen.


Werkwijze:
De cursus bestaat uit vier lessen die online kunnen worden gevolgd. Tijdens iedere les staan we stil bij één specifiek aspect van de Ayurveda. Daarbij vertel ik iets over de theorie, maar zet ik je vooral aan het werk zodat je dat wat ik vertel zelf kunt ervaren. Daarbij maak ik onder ander gebruik van meditatie, visualisatie, creatieve therapie, storytelling, opstellingen..... 
Wat heb je nodig:
• Tekenpapier
• Kleurpotloden
• Bereidheid om samen te werken met andere deelnemers in break-out rooms

Prijs: 97€

Data: 19/4, 26/4, 3/5, 10/5 tekens van 19 uur tot 21.30u. 

Inhoud van de cursus

Les 1: Het satvisch bewustzijn: de toegangspoort tot je intuïtie


De Ayurveda is een holistische denk- en geneeswijze. Dit betekent dat men lichaam, geest en ziel beschouwt als één geheel. Een lichamelijk ongemak kan de ziel uit evenwicht brengen en een onrustige ziel kan fysieke klachten veroorzaken.
Voeding, levensstijl, emoties en rituelen hebben daardoor allemaal invloed op zowel de fysieke en de geestelijke staat van zijn. Volgens het gedachtengoed van de Ayurveda hebben al deze elementen ook een geestelijke kwaliteit die een bepaalde uitwerking heeft op het bewustzijn:
• Rajas staat voor dat wat onze begeerte aanwakkert en weghoudt van zuiver handelen
• Tamas staat voor dat wat ons onbewust en onwetend houdt
• Satva staat voor dat wat bewust en zuiver is
Satva is de wijsheid die we ontwikkelen aan de hand van onze ervaringen. Het staat voor het zuivere weten, het weten van binnenuit. Satva is de poort naar onze spirituele laag en geeft ons toegang tot onze intuïtieve bron.
Tijdens deze eerste les van de cursus gaan we kijken hoe we het Satvisch bewustzijn kunnen vergroten. We onderzoeken hoe je daar in dagelijks leven aan kunt bijdragen en wat je wel en niet kunt doen om de Satva te verhogen. 


Les 2: Vata en de zintuigen


Satvische voeding helpt je ook om je dosha’s in balans te houden. Dosha’s zijn een ander kernbegrip uit de Ayurveda en staat voor de drie bewegingen die het leven sturen: de echte beweging oftewel vata, de niet-beweging oftewel kapha en de transformerende beweging oftewel pitta.  Wanneer de dosha’s uit evenwicht zijn ontstaat er ongemak.
Tijdens deze les zullen we vooral aandacht besteden aan de Vata dosha. Vata staat voor alles wat beweegt in ons lichaam: de ademhaling, de ledematen, de bloedcirculatie. Maar ook: ons denken, onze spraak, de bewegingen in ons zenuwstelsel.
Wanneer deze Vata bewegingen te actief zijn, kunnen deze je flink in de war brengen. Je voelt je onrustig en blijft maar denken en  piekeren. Je aandacht is vooral gericht op de buitenwereld en je verliest je snel in wereldse fantasieën en begoochelingen.
Om je intuïtieve bron aan te kunnen boren moet je je naar binnen kunnen keren en je innerlijke wereld met je vijf zintuigen kunnen observeren.  De rust en ruimte die je daarvoor nodig hebt, kan pas ontstaan als je vata dosha in balans is.
Tijdens deze les ga ik samen met jou onderzoeken hoe de vata dosha de waarnemingen met behulp van je zintuigen beïnvloedt.


Les 3: De verbinding met je hart


In het Ayurvedisch gedachtengoed is het hart meer dan een fysiek orgaan. Het is de plek waar emoties zich kunnen uitzuiveren en waar je tot  inzicht komt. Het hart is de zetel van purusha: de ziel.
Het satvisch bewustzijn vind je volgens de Ayurveda dan ook eerder in het hart dan in het brein. Omdat het hart bovendien de plek is waar de ziel zetelt, zijn er geleerden die het bewustzijn van het hart beschouwen als het hogere bewustzijn. Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat een aantal aspecten van het intellect zich in het hart bevindt.
Wanneer je in verbinding staat met het hart, kan je informatie op een andere, meer zuivere manier verwerken. Bij de meeste mensen komt die informatie via de vijf zintuigen het brein binnen waarna erover wordt nagedacht. Mensen die goed verbonden zijn met hun hart, kunnen de informatie sneller verwerken en vanuit en hogere en breder bewustzijn beschouwen. Zij zijn ook beter in staat om vanuit negatieve emoties terug te keren naar een neutrale staat van zijn. Hartsverbinding of hartbewustzijn brengt je bij een hoger, universeel en helder weten. Wanneer je je intuïtie wilt ontwikkelen is het dan ook belangrijk dat je leert voelen, luisteren en ervaren met je hart.
De verbinding met je hart kan je creëren en versterken door aandacht te schenken aan je lijf. Zorg ervoor dat je goed in je lijf zit en dat je leert voelen en luisteren naar dat wat je hart je ingeeft.

Les 4: Leven vanuit je intuïtief vermogen

Tijdens deze laatste les gaan we kijken hoe je alle inzichten die je tijdens de cursus hebt ongedaan kunt integreren. We gaan ook kijken hoe je je intuïtie verder kunt verfijnen door naar de verhalen uit de Indische en Westerse verteltradities te kijken.
Wanneer je luistert naar een verhaal of zelf een verhaal vertelt (of dat nou Indiase verhalen of westerse sprookjes zijn) verplaats je jezelf naar een andere situatie en leef je je in en ander persoon.  Je beleeft alle emoties met hem of haar mee: liefde, plezier., mededogen, afkeer, boosheid, angst en verwondering. Zo leer je die emoties op een speels manier kennen en dat sterkt je invoelingsvermogen, je mededogen, je intuïtie en de connectie met je hart.
Via die verhalen en devotie verbind je je met een groter veld van bewustzijn. Je geeft je over aan het gevoel van het verhaal, de subjectieve beleving en de wijsheid die erin naar voren komt. Deze beleving gaat voorbij je gedachten en jezelf. Je komt los van je ego en verbind je met een hogere wijsheid en daardoor krijg je toegang tot je intuïtie.
Aan het eind van deze les kijken we ook welke nieuwe wijsheid en levenskracht er bij jou is ontstaan doordat je je intuïtieve bron hebt leren aanboren en welke stappen je kunt zetten om je intuïtieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Koop je ticket online! 

https://www.chipta.com/nl/tickets/event/34940/httpswwwlies-ameeuwcomnlagendadetailje-intuitie-versterken-en-verfijnen-met-ayurveda-online-workshop/event-info/

 

 

 


Terug naar lijst

Voor meer info, mag je  steeds contact opnemen via info@lies-ameeuw.com.