Je bent hier:

Wat is Ayurveda?


Ayurveda wil letterlijk zeggen “Kennis van het leven”, (Ayur = leven, Veda = kennis).

yurveda is in hoofdzaak een geneeskundig systeem. Maar eens u zich er verder in verdiept of mee geconfronteerd wordt, merkt men dat Ayurveda veel meer is dan alleen maar geneeskunde. Geneeskunde is het allerlaatste wat je doet met Ayurveda. Op de eerste plaats is Ayurveda; begrijpen hoe het leven in elkaar zit en uit die verwondering voor het leven met al zijn mogelijkheden gaat u uw leven anders organiseren, andere keuzes maken, anders denken en de mens en zijn klachten anders behandelen. Ayurveda gaat om levensstijl, bewustzijn, zelfontwikkeling, gelukkig worden.
 

Ayurveda heeft geen begin. Ayurveda gaat over dingen die eigen zijn aan de natuur.
Ayurveda gaat over natuurlijke manifestaties en die zijn eeuwig. (Characa)

 

Ayurveda als puur fysiek geneeskundig systeem bestuderen is haast onmogelijk, dit is wellicht ook de reden waarom het zolang geduurd heeft alvorens deze naar het westen kwam. (zeker als u dit vergelijkt met Chinese geneeskunde die al veel meer ingeburgerd is). Ayurveda laat zich niet gemakkelijk in westerse wetenschappelijk termen en technieken vertalen. Ayurveda is bewaard gebleven in het oosten, waar de wetenschap (tot nu toe) nog steeds minder toegankelijk en bereikbaar is voor mensen.

Gelukkig is niets blijvend, alles is altijd in groei. De tijd is rijp om terug van onder alle wetenschappelijke, kerkelijke en mentale druk te kruipen en onze ware natuur en vermogens terug in het daglicht te zetten. Menselijke waarden krijgen herwaardering, de mens en zijn ziekten kunnen terug veel opener en holistischer benaderd worden. De mens wil terug als individueel levend wezen behandeld worden. Er is eindelijk terug ruimte voor “De kennis van het leven” in onze cultuur (Op niveau van de bevolking, politiek komt nog sterk achter).

Ayurveda beschermt zichzelf. Ayurveda begrijpen, bestuderen en toepassen kan alleen maar vanuit een open en ontvankelijke geest. Oude teksten beschreven niet voor niets de voorwaarden en de houding van een goede therapeut.

Ayurveda gaat ook niet echt over genezing van dit orgaan of deze pijnlijke plek. Ayurveda gaat om evenwicht en balans. De werktuigen van de Ayurveda zijn de natuurlijkke principes die worden vertaald in eigenschappen, elementen, en dosha’s. Al deze aspecten kunnen worden vertaald op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. We hebben van alles iets, ieder mens in een eigen unieke verhouding. Het zijn de bouwstenen van zowel de mens als het hele universum. Die bouwstenen zijn in wezen eigen aan de natuur én positief. Waar het om gaat in de Ayurveda is dat we al die aspecten in de juiste maat aanwezig hebben die precies goed is voor onszelf. Niet te veel en niet te weinig, want “te” wijst op ziekte. Als die elementen in een juiste verhouding zijn overeenstemmend met onze oorspronkelijke natuur of constitutie dan ontstaat een zeer diepgaande ecologie met ons ware wezen en het hele universum. Dan wordt de mens echt vrij. Dan kan hij in zijn kracht staan, leven vanuit zijn persoonlijke levensopdracht en ten volle genieten van alles wat het leven biedt. Noch ziekte, noch emoties en mentale patronen beperken hem nog. Dan pas is de mens echt gezond volgens Ayurveda.

Ayurveda werkt van het lichaam naar de geest toe. Zijn doel is spiritueel, zijn middelen fysiek. Het oude beroemde verhaal vertelt dat Dr Jivaka en zijn klasgenoten als opdracht kregen, een kruid te zoeken dat “niet” geneeskrachtig was. Na maanden intensief zoeken, kwam Jivaka terug, met lege handen, er was niets te vinden dat “niet” geneeskrachtig was.
 

Dit wil zeggen: alles is geneeskrachtig, alles heeft een werking die positief of negatief kan gebruikt worden. De kennis van het onderscheid op het juiste moment, dat is de kunst. Zodoende begint Ayurveda bij gezonde voeding, gezonde levensstijl, afgestemd op uw constitutie, in relatie met het klimaat en het seizoen.
 

Men werkt met kruiden die samengesteld worden vanuit de kennis van de Ayurvedische principes. De Ayurveda kent de kunst van het combineren van kruiden reeds duizenden jaren. De klassieke Ayurveda werkt dan ook nog steeds met zeer oude recepten. Deze traditionele recepten zijn diepwerkende en energetisch verfijnde middelen en zijn dan ook de middelen bij voorkeur bij een traditionele Ayurvedische diagnose.

Ayurveda heeft relaties met alchemie en chemie, kent ook de kunst van het bereiden, zuiveren en transformeren van edelstenen, metalen, mineralen en dierlijke bestanddelen tot waardevolle middelen.

Naast het inwendig gebruiken van middelen, past men ook het uitwendig gebruik van middelen toe, onder de vorm van inolieën. Hier is de olie het medicijn. Een Ayurvedische massage is een specifieke therapeutische handeling, die zijn regels, pro’s en contra’s kent. Het heeft dus in oorsprong absoluut niets met verwennerij te maken.

De Ayurveda is één van de 64 grote kunstbeoefeningen in het oude India. Andere kunsten waren bv. de Vaastu: de Vedische filosofie van het wonen waardoor uw ware natuur makkelijker tot uitdrukking komt. Kalaripayat of de Indische gevechtskunst, die het ware krijgerschap doet ontdekken, Astrologie, grammatica, dans, muziek, yoga en meditatie, enz. ... Allen hebben ze tot doel, de wens tot heelwording, de realisatie van geluk.

Lies Ameeuw