Je bent hier:

Het derde blok: de subdosha’s

In het eerste blok hebben we kennis gemaakt met de dosha’s en heb ik laten zien waarom dosha’s belangrijk zijn. In dit derde blok  gaan we daar nog wat dieper op in.
   Iedere dosha kunnen we onderverdelen in vijf verschillende gebieden, die subdosha’s worden genoemd. Subdosha’s zijn geen materie maar staan voor een beweging binnen de beweging van de dosha’s.

Wanneer je weet hoe de subdosha’s werken, begrijp je ook beter hoe het lichaam op energetisch niveau werkt. Daarom  bestuderen de subdosha’s aan de hand van de oude Ayurvedische teksten en vertel ik je wat mijn ervaringen daarmee zijn. Ik leg uit welke rol de subdosha’s spelen in het gedachtengoed van de Ayurveda en hoe ze inwerken op de dertien vuren, de drie voedingssystemen en het zesvoudig proces van ziekten.

Ook laat ik zien hoe hoe je subdosha’s het beste kunt begrijpen, wat de meest voorkomende verstoringen zijn en hoe je die kunt verhelpen. 

In het boek ‘Ayurveda vanuit het hart’ vertel ik meer over subdosha’s. Dus wanneer je je van te voren alvast wil inlezen, dan is dit boek een aanrader!

Les 1: Introductie van de subdosha’s

Tijdens de eerste les van dit blok leg ik uit wat subdosha’s zijn en hoe ze zich verhouden tot de dosha’s. Binnen iedere dosha bestaan er vijf verschillende bewegingen die subdosha’s worden genoemd en zo ontstaan er drie groepen van vijf subdosha’s. Ik bespreek:

• Wat de onderlinge relatie tussen de verschillende subdosha’s zijn
• De werking van de eerste twee subdosha’s:
Avalambaka – de luchtwegen
Kledaka pahpa – de maag


Les 2:  Bodhaka kapha en Sleshakja kapha

Deze tweede les gaan we dieper in op de werking van de subdosha’s:

• Bodhaka kapha – pancreas en milt
• Sleshakja kapha – smering van gewrichten

Les 3: Brajka pitta en ranjaka pitta

Deze derde les besteden we aandacht aan de werking van de subdosha’s:

• Brajka pitta– de huid
• Ranjaka – de lever

 

Les 4: Tarpaka kapha en Alocha pitta

In les vier gaan we in op de subdosha’s:

• Tarpaka kapha– de hersenen
• Alocha pitta – het intellect en de ogen

 

   Les 5: Sadhaka pitta en Pachak  pitta

Les vijf gaat over de subdosha’s:

• Sadhaka pitta – het hart
• Pachak pitta – de dunne darm


   Les 6: Prana vata en Udana vata

In les zes gaan we in op de subdosha’s:

• Prana vata – het zenuwstelsel en levenskracht
• Udana vata – creativiteit en inspiratie


Les 7: Prana vata en Udana vata

Les zeven gaat over de subdosha’s:

• Apana vata – darmen, blaas, nieren, geslachtsorganen
• Samana vata – de dikke darm
• Vyana vata - bloedcirculatie

 

Hoe inschrijven | prijs | uren .... vind je bij agenda